11 de març 2015

La mala qualitat de l’aire que respirem torna a ser notícia

Aquest article també s'ha publicat a Eldiario.es, secció Catalunya Plural

El desenvolupament cognitiu disminueix entre els nens que van a l’escola a barris amb nivells alts de contaminació atmosfèrica, segons les conclusions d’un estudi comparatiu del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Creal) divulgat aquesta setmana, el qual ha avaluat durant un any 2.715 alumnes d’escoles de primària a Barcelona i Sant Cugat dels Vallès. A Barcelona i la seva àrea metropolitana la Generalitat ha activat sis vegades els últims tres anys el
protocol contra la contaminació excessiva en períodes anticiclònics sense vent, un protocol més protocol·lari que altra cosa. Un dels consells de Protecció Civil en aquests casos ha estat que els ciutadans redueixin el temps que passen a l’aire lliure...
Fa dotze anys que Barcelona supera els límits marcats per la Unió Europea en aquest terreny. La Generalitat continua demanant moratòries a Brussel.les per aplicar la llei, mentre reconeix que el grau de contaminació atmosfèrica augmenta les admissions als hospitals. Després de la marxa de les indústries pesades de les ciutats, la principal font de contaminació és actualment la intensitat del trànsit motoritzat, més concretament mal motoritzat. Les autoritats responsables, perfectament informades, deixen passar el temps amb mesures insuficients per no indisposar-se amb els hàbits circulatoris de l’electorat i amb la indústria automobilística. 
Els barcelonins ens veiem sotmesos de manera sistemàtica als gasos tòxics procedents dels tubs d'escapament per damunt del llindar de 40 micrograms per metre cúbic d'aire que estableix la llei europea en la matèria, d'obligat i transgredit compliment. La mitjana anual barcelonina és de 50 micrograms, amb puntes força més elevades a determinats moments. 
El govern espanyol ha estat denunciat per la Comissió Europea per incomplir aquesta llei a Barcelona i Madrid des del 2005. La Generalitat ha demanat moratòries, en comptes d'establir mesures eficaces per respectar-la. El municipi de Barcelona té la meitat de vehicles matriculats que Madrid, però la densitat d'aquests vehicles per km2 és el triple que a la capital d'Espanya, perquè s'hi sumen els de l'àrea metropolitana o "Barcelona real" que hi transiten. El 56 % dels vehicles barcelonins són actualment de diesel, més contaminants. El tràfic rodat provoca el 45 % de la contaminació, la indústria i el port el 30 % i les obres públiques el 15 %, entre d'altres fonts menors. 
Un treball anterior del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) ja va estimar que aquest tipus de contaminació causa 3.500 morts evitables cada any a Barcelona. Si es reduís el nivell de 50 micrograms als 40 permesos com a màxim per la llei europea, s'estalviarien 1.200 morts per any. Si es reduís a 20 micrograms, com recomana l'Organització Mundial de la Salut, se n'estalviarien 3.500. La manca de compliment de la llei en matèria de descontaminació atmosfèrica suposa quatre morts per dia a Barcelona. 
El ministeri espanyol de Medi Ambient ha calculat que la contaminació atmosfèrica va causar 16.000 morts prematures a Espanya l'any 2009, sis vegades més que els accidents de trànsit. La consigna "No em fumis" s'hauria d'aplicar igualment al parc automotor i als combustibles, estretament controlats en tants altres aspectes per l'administració pública i sobre els quals percep galdosos impostos. 
Fumadors passius o inhaladors actius ho som tots, no necessàriament de tabac. Els fumadors de tabac s'han mostrat moltes vegades més respectuosos de la llei que el legislador mateix.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada