21 d’abr. 2023

El xamfrà del cant del cigne i l’horrorosa tanca opaca

Quan aquest edifici era la seu corporativa d’Aigües de Barcelona, al xamfrà del Passeig de Sant Joan amb el carrer Diputació, en lloc de l’horrorosa reixa opaca  d'ara hi havia un petit estany amb dos cignes quasi domèstics a peu de carrer, símbol promocional de l’empresa davant de vianants i usuaris. Una petita barrera baixa impedia endinsar-se a l’estany i molestar els cignes. De vegades desapareixia algun dels dos animals o tots dos alhora, potser víctimes de la contaminació, d’alguna bretolada o de l’edat, però aviat hi reapareixien uns altres exemplars de la mateixa espècie. Eren cignes, no ànecs. L’any 2005 la Generalitat va comprar l’edifici desocupat per la Societat General d’Aigües de Barcelona (Agbar) i va procedir a algunes reformes com a nova seu de la Conselleria d’Interior. Una d’aquestes reformes va consistir a eliminar l’antic accés i col·locar-hi una estentòria “tanca de seguretat” blindada, malgrat la campanya municipal en favor de la transparència urbana entre edificis sempre que sigui possible. El departament d’Interior continua instal.lat darrere de la tanca. La Societat General d’Aigües de Barcelona ha traslladat la seu social a Madrid. Passo amb freqüència pel xamfrà del cant del cigne i l’espantosa tanca opaca amb un sentiment de restitució ciutadana pendent.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada