20 de juny 2013

El cotxe oficial és un afront i hauria de desaparèixer

El cotxe oficial hauria de desaparèixer en el món d’avui, no només reduir la quantitat. La seva sola existència, multiplicada i ostentosa, constitueix un afront a la qualitat del sistema democràtic, tan esmussat. Dintre del pla de reforma administrativa, el govern central anunciava ahir que aquests vehicles disminuiran de 930 a 630 i els xofers oficials en nòmina de 1.002 a 852 persones, sense precisar a quins organismes oficials en concret es refereix, atès que nombroses administracions públiques en disposen per als seus càrrecs. A Catalunya, durant el govern tripartit d’esquerres, la Generalitat va contractar l’any 2008 per
concurs públic l'empresa de taxis de luxe Litoral Limousines per atendre els desplaçaments en cotxe oficial de més de 200 alts càrrecs, un cop desbordada la capacitat d'hores extres de la plantilla de 133 conductors oficials fixos i en nòmina del govern autonòmic. El contracte de reforç, inevitablement publicat arran del concurs públic, era per dos anys i pujava 1.152.000 euros.
Un total de 34 alts càrrecs de la Generalitat tenien dret en aquell moment a cotxe i xofer oficial cada dia a plena disposició, mentre que uns altres 200 el podien utilitzar en funció de les seves necessitats diàries. Disposaven de cotxe oficial de la Generalitat els presidents i ex presidents, els consellers, els set delegats del govern al llarg del territori, els secretaris generals i sectorials de cada conselleria, els directors generals o càrrecs assimilats i el personal de suport que acompanya tots aquests alts càrrecs en els seus desplaçaments de treball, a més dels membres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Una actualització d’aquestes dades a dia d’avui seria de gran interès, encara més si es publiquessin de manera transparent i englobessin tots els cotxes oficials i paraoficials en activitat a les diferents administracions, no només els que depenen de la presidència del govern central o autonòmic. Els gestos simbòlics d'estalvi públic en cotxes oficials representen petites quantitats dintre de les despeses generals, però la política també es fa amb gestos simbòlics i aquest capítol en concret resulta especialment coent.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada