Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris un article constitucional que fa riure. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris un article constitucional que fa riure. Mostrar tots els missatges

16 d’oct. 2014

La Constitució només és inviolable quan convé


L’article 47 de la Constitució democràtica espanyola actualment en vigor diu textualment: “Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics”. El redactat d’aquest article constitucional fa riure, després dels efectes de